Make your own free website on Tripod.com

Cabaran-Cabaran Sekolah Bestari:

Demi mencapai visi SMKDDS sebagai tempat menggarap

kecemerlangan dalam bidang ilmu pengetahuan, kemahiran,

disiplin dan amalan nilai-nilai murni segala usaha akan di-

tumpukan kepada 5 cabaran berikut:

rgb_xyz.gif (9485 bytes)    Cabaran Pertama: Menjadikan SMKDDS sebagai

sekolah berkesan dalam meningkatkan individu seiring

dengan Falsafah Pendidikan Negara.

majii.gif (25332 bytes)    Cabaran Kedua: Membangunkan pengurusan sekolah

ke tahap yang diiktiraf sebagai model pengurusan sekolah

berkesan dan berkualiti Kementerian Pendidikan Malaysia.

spinw.gif (852 bytes)     Cabaran Ketiga: Melahirkan warga pelajar bukan sahaja

berilmu tetapi berkemahiran dalam aplikasi teknologi maklumat

serta mampu membangunkan kesejahteraan diri dan masyarakat.

earth2.gif (31495 bytes)     Cabaran Keempat:  Mewujudkan mekanisme yang

mampu menggerakkan pembangunan organisasi melalui aspek

perpaduan, sekolah penyayang, gaya pengurusan dan ke-

pimpinan yang telus yang berteraskan kecemerlangan kualiti.

llearth.gif (33985 bytes)    Cabaran Kelima:  Menjadikan SMKDDS sekolah dalam

taman yang indah, bersih dan menyegarkan.