Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     En. Chu Eng Kohchu.gif (13020 bytes)

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     Ketua Bidang Kemanusiaan

Kelulusan Akademik:    B. A.(Hons)

Kelulusan Profesional:     Sijil Perguruan

Bil. tahun mengajar:    19 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Pengajian Am, Geografi

  Sekolah-Sekolah yang pernah mengajar:                                                 btn_pentadbir.gif (5710 bytes)