Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     En. Haridan b Laham  

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     Ketua Bidang Bahasa

Kelulusan Akademik:    B. A. (Hons), UM 1987

Kelulusan Profesional:     Diploma Pendidikan, UM

Bil. tahun mengajar:    12 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    B. M. Tgk 4, Sejarah Tgk 6A, 6R & 5

Opysen:  Sejarah.

                                                   btn_pentadbir.gif (5710 bytes)