Make your own free website on Tripod.com
PLEASE ENABLE JAVA AND JAVA SCRIPT: gambar foto aktiviti Hari Kokurikulum, SMKDDS  

  Hari Kokurikulum

    SMKDDS:

Aktiviti ini diadakan pada setiap tahun untuk melatihkan pelajar berdikari dan bersifat kepimpinan.Ia biasanya dijalankan pada bulan Julai setiap tahun. (tahun 1998 : 24-26 Julai, tahun 1999: 9-11 Julai dan tahun 2000: 21-22 Julai ) Klik ke atas gambarfoto untuk mendapat pamiran gambar yang lebih besar dan penjelasan lanjutan tentang aktiviti-aktiviti Hari Kokurikulum tahun '98 -2000