Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     Khalidah Othman                         

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     GPK I

Kelulusan Akademik:    Ijazah Sarjana Muda Sastera

Kelulusan Profesional:     Diploma Pendidikan

Bil. tahun mengajar:   21 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Bahasa

Hobi    :    Melancung, Membaca

Komen: Syabas! Pembukaan Digital Library telah mendapat sambutan yang menggalakkan dengan terbuktinya penggunaan maksima di kalangan pelajar SMKDDS. 

                                              btn_pentadbir.gif (5710 bytes)