Make your own free website on Tripod.com

2komuniti.gif (16124 bytes)Persediaan Komuniti

Sokongan daripada komuniti adalah perlu untuk menyumbang kepada kejayaan projek Sekolah Bestari.

Pihak sekolah berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada pihak-pihak PIBG, masyarakat setempat dan pihak swasta. Sokongan penuh diperolehi daripada PIBG. Yang Di Pertua PIBG(Dr. Ihsan bin Osman)  dan seorang ahli jawatankuasa PIBG(En. Md Nazir bin Abd. Hashim)  serta seorang pegawai PPD (En. Safian bin Abd. Rahman ) telah bertindak sebagai AJK Projek Sekolah Bestari dan bekerjasama dengan jawatankuasa untuk memberikan taklimat Sekolah Bestari kepada pelajar-pelajar sekolah-sekolah penyalur ("Feeder Schools").

btn_main.gif (3194 bytes) btn_bestari.gif (3491 bytes)