Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     En. Mak Heng Poimak.gif (14269 bytes)

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     Ketua Bidang Sains & Maths

Kelulusan Akademik:    B. Sc (Hons)

Kelulusan Profesional:     Diploma Pendidikan

Hobi:   Komputer, Kemajuan Sains dan Teknologi, Music.

Bil. tahun mengajar:    20 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Biologi, Sains Teras

  Komen::                                                 btn_pentadbir.gif (5710 bytes)

" Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan mempunyai 'pro' dan 'kon' nya, seperti semua kaedah baru. Kita harus peka kepada cara-cara untuk menguatkan 'pro' teknologi ini dan mengecilkan 'kon' nya sepaya satu landasan teras akan di.bentuk untuk pengajaran dan pembelajaran yang berfaedah dan kekal seumur hidup bagi pelajar kita. "