Make your own free website on Tripod.com

CONTOH SOALAN (KERTAS 1 )

 

1) Harga P batang pen ialah RM 24. Berapakah harga bagi Q batang pen dalam RM?
2) Di antara pecahan berikut yang manakah mempunyai nilai terkecil?
3)
Dalam rajah di atas r + s + t dalam darjah ialah
 1. 200
 2. 220
 3. 270
 4. 290
4) Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai x dan y bagi fungsi y=3x-k. Nilai k ialah
x - 2 - 1 0 1 2
3x-k - 2 1 4 7 10
    A. -4
    B. -2
    C.  1
    D.  4
5) 3x+5y+8x-3y=
 1. 13xy
 2. 13x-y
 3. llx+2y
 4. 13x - 6y
6)
Dalam rajah di atas, PQ ialah diameter bulatan. X dalam darjah ialah?
 1. 35
 2. 45
 3. 55
 4. 65
7)
Garis nombor di atas mewakili dua ketaksamaan linear. Penyelesaian bagi dua ketaksamaan itu ialah :
    A. x>0
    B. x
0
    C. x<0
    D. x
0
8)
Carta palang di atas menunjukkan keputusan pertandingan bagi dua pasukan P dan Q dalam suatu pertandingan bolasepak. Bagi setiap permainan pasukan yang menang diberi 3 mata seri 2 mata dan kalah diberi (-1) mata. Perbezaan mata di antara pasukan P dengan Q ialah :
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
9) Nisbah RM2 kepada 50 sen ialah?
 1. 3:1
 2. 4:1
 3. 2:1
 4. 5:1
10) Diberi 8% dari X ialah 24, maka nilai X ialah?
 1. 280
 2. 290
 3. 295
 4. 300
11)
Rajah di atas dilukis pada kertas grid. Jika rajah L ialah imej M dengan satu lukisan berskala, maka skala lukisan ialah?
    A. 1:2
   B. 1:3
   C. 1:1
   D. 1:5
12)
Rajah di atas terdiri dari teselasi segiempat sisisama yang kongruen. Di antara A, B, C dan D yang manakah luasnya adalah 1/3 daripada seluruh kawasan.

13)

(-12) + (-2) x (-10)    4
 1. -5
 2. -17
 3. -7
 4. -25
14)
Dalam rajah di atas Garis PQ dipindahkan kepada garis P'Q' di bawah translasi
15) Sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah dalam nisbah 2: 3: 4. Sudut-sudut tersebut ialah
 1. 30, 50, 100
 2. 40, 50, 90
 3. 30, 60, 90
 4. 40, 60, 80
16)
Dalam rajah di atas JKLM ialah sebuah segiempat sisi sama JUK dan RTQ ialah semi bulatan yang berpusat di H manakala MUL dan RVS ialah semi bulatan yang berpusat di G. Luas bahagian yang tidak berlorek dalam cm ialah
   A. 361
   B.  96
   C. 105
1
   D. 115
1
17)
Dalam rajah di atas di antara sudut-sudut yang bertanda I, II, III dan IV yang manakah sama besar dengan sudut yang bertanda t ?
 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
18) Jisim beras dalam satu kampit plastik ialah 18kg. Juliana ingin membeli sejumlah 270 kg beras untuk kegunaan satu jamuan. Berapa kampit beras tersebut perlu dibelinya?
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
19) Di antara bentangan di bawah ini yang manakah merupakan bentangan sebuah prisma?
20)
Carta pai di atas menunjukkan jumlah barangan P, Q, R dan S yang dapat dijual oleh sebuah syarikat dalam satu bulan. Jika sebanyak 90 barang Q telah dijual dalam bulan tersebut, berapakah jumlah jualan untuk barang P dan R?
 1. 20
 2. 30
 3. 40
 4. 60

[UNDUR]