Make your own free website on Tripod.com

   

   

 

Nama :     Encik Lim Yok Heng
Pengalaman Mengajar :   4 tahun
Opsyen :  Pendidikan/Matematik

Nama :     Puan Rosni Bte Mahadi
Pengalaman Mengajar :    20 tahun
Opsyen :  Matematik/Biologi

Nama :     Puan Faridah Bte Dahari
Pengalaman Mengajar :    11 tahun
Opsyen :  Matematik

Nama :     Encik Md. Nor Bin Awang
Pengalaman Mengajar :    18 tahun
Opsyen :  Matematik


[UNDUR]