Make your own free website on Tripod.com

Tingkatan 1

Topik-Topik
 

1.  Nombor bulatGandaan dan faktor
2.  Nombor negatif
3.  Peratus
4.  Nombor perpuluhan
5.  Pecahan
6.  Ukuran Asas
7.  Sudut dan Garis Selari
8.  Poligon
9.  Perimeter dan Luas
10.Pepejal dan Isipadu

[TINGKATAN 2] [TINGKATAN 3] [UNDUR] [TINGKATAN 4] [TINGKATAN 5]  

 

Tingkatan 2

Topik-Topik
 

1.  Ungkapan Algebra
2.  Rumus Algebra
3.  Nombor Negatif
4.  Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga, Punca Kuasa Tiga
5.  Persamaan Linear
6.  Pembinaan
7.  Teorem Pythagoras
8.  Nisbah dan Kadar
9.  Bulatan
10.Lokus dalam dua Matra
11.Koordinat
12.Penjelmaan
13.Statistik
14.Pepejal dan isipadu

[TINGKATAN 1] [TINGKATAN 3] [UNDUR] [TINGKATAN 4] [TINGKATAN 5]  

 

Tingkatan 3

Topik-Topik
  1.  Poligon
2.  Statistik
3.  Bulatan
4.  Nombor Negatif
5.  Ungkapan Algebra
6.  Rumus Algebra
7.  Indeks
8.  Pembinaan
9.  Penjelmaan
10.Pepejal dan Isipadu
11.Persamaan Linear
12.Ketaksamaan Linear
13.Trigonometri
14.Graf Fungsi
15.Nisbah dan Kadar

[TINGKATAN 1] [TINGKATAN 2] [UNDUR] [TINGKATAN 4] [TINGKATAN 5]  

 

Tingkatan 4

Topik-Topik
  1.  Bentuk Piawai
2.  Garis Lurus
3.  Logaritma
4.  Trigonometri
5.  Matriks
6.  Set
7.  Pengenalan kepada Penaakulan Mantik
8.  Bulatan
9.  Statistik
10.Ungkapan dan Persamaan Kuadratik
11.Asas Nombor
12.Bearing, Sudut Dongakan, Sudut Tunduk
13.Garis dan satah dalam tiga matra

[TINGKATAN 1] [TINGKATAN 2] [UNDUR] [TINGKATAN 3] [TINGKATAN 5]  

 

Tingkatan 5

Topik-Topik
  1.   Kebarangkalian
2.  Pelan dan Dongakan
3.  Bumi sebagai Sfera
4.  Penjelmaan
5.  Ubahan
6.  Graf fungsi
7.  Kecerunan dan luas di bawah graf

[TINGKATAN 1] [TINGKATAN 2] [UNDUR] [TINGKATAN 3] [TINGKATAN 5]  

 

Topik-topik yang disenaraikan di bawah merangkumi topik-topik tingkatan 4 dan 5, guru-guru akan merancang tajuk-tajuk yang sesuai diajar sama ada di tingkatan 4 atau 5.

Tingkatan 4 & 5

Topik-Topik
  1.   Penyelesaian Masalah
2.  Geometri Koordinat
3.  Persamaan Serentak
4.  Persamaan Kuadratik
5.  Fungsi Kuadratik
6.  Fungsi
7.  Indeks dan Logaritma
8.  Janjang
9.  Sukatan membulat
10.Statistik
11.Hukum Linear
12.Pembezaan
13.Pengamiran
14.Gerakan Pada Garis Lurus
15.Vektor
16.Fungsi Trigonometri
17.Penyelesaian Segitiga
18.Pengaturcaraan Linear
19.Kebarangkalian

[UNDUR]