Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     En. Md Noor bin Awang

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     Ketua Bidang Sains & Maths

Kelulusan Akademik:    B. Sc (Hons)

Kelulusan Profesional:     Diploma Sains dengan Pendidikan

Hobi:   Membaca

Bil. tahun mengajar:    20 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Matematik, Fizik

  Komen::                                                 btn_pentadbir.gif (5710 bytes)

" Adalah sukar untuk melakukan sesuatu perubahan. Dalam konteks Sekolah Bestari, guru-guru perlulah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjayakan PNP Bestari di sekolah ini. Terima kasih."