Make your own free website on Tripod.com
ANAFASA II
Perubahan-perubahan berikut akan berlaku kepada satu sel germa apabila ia memasuki peringkat Anafasa II dalam proses Meiosis Pembahagian II:

a) Gelindung menarik dan memisahkan setiap kromosom kepada kromatid menuju ke kutub bertentangan.

b) Sigaran sel bermula membahagikan dua sel anak kepada empat sel anak.

Klik pada butang "Perubahan Anafasa II" untuk perhatikan perubahan-perubahan tersebut:

Setiap sel anak mempunyai jumlah kromatid yang setengah daripada jumlah kromosom sel induk. Bilangan kromatid sel anak dipanggil haploid, manakala bilangan kromosom sel induk dipanggil diploid.