Make your own free website on Tripod.com
Bivalen
homolog
METAFASA I
Perubahan-perubahan berikut akan berlaku kepada satu sel germa apabila ia memasuki peringkat Metafasa I dalam proses Meiosis Pembahagian I:
Setiap pasangan kromosom di panggil Homolog bergerak secara berpasangan dan susun di khatulistiwa. Setiap susunan di panggil bivalen. Perubahan ini dipanggil Semasa susunan berpasangan, kromosom yang berpasangan ada kemungkinan bersilang dan memindah bahan genetik. Proses ini dipanggil Klik pada butang di bawah untuk melihat keadaan kromosom-kromosom sebelum metafasaI.