Make your own free website on Tripod.com

Klik pada butang "PERHATIKAN PERGERAKAN" dan kemudian klik atas satu daripada nama peringkat di bawah yang boleh mengenal pastikan peringkat mitosis itu.

 

Telofasa
Interfasa
Profasa
Metafasa
Anafasa

Respon untuk pilihan anda: