Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     Pn. Noriyah bt Bidon                                                     noriyah.gif (16098 bytes)

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     Ketua Bidang Teknikal & Vokasional

Kelulusan Akademik:    Sarjana Muda Pendidikan, Sains Pertanian

Kelulusan Profesional:     Sijil Perguruan

Bil. tahun mengajar:    17 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Reka Cipta, Kemahiran Hidup

  Komen::                                                 btn_pentadbir.gif (5710 bytes)

" Saya bersyukur dan berbangga kerana bertugas di sekolah yang mampu bersaing dengan perubahan teknologi maklumat. Semoga kemampuan ini akan dapat memberi manfaat kepada semua yang berusaha ke arah kecemerlangan."