Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     En. Othman bin Abd. Ghaniothman.gif (19035 bytes)

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     GPK I

Kelulusan Akademik:    Bac. Pendidikan (PBMP)

Kelulusan Profesional:     Bac. Pendidikan, Maktab Perguruan Bahasa

Bil. tahun mengajar:    22 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Bahasa Melayu

Hobi    :    Membaca, Memancing.                                                  btn_pentadbir.gif (5710 bytes)