Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     En. Rashid bin Ab. Hamidrashid.gif (15871 bytes)

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     GPK HEM

Kelulusan Akademik:    B.A. (Hons) Geo

Kelulusan Profesional:     Sijil Perguruan (NTPI)

Bil. tahun mengajar:    21 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Geografi

Hobi    :    Berkebun, Membaca, Menonton TV                                                  btn_pentadbir.gif (5710 bytes)

Sekolah-Sekolah yang pernah mengajar: