Make your own free website on Tripod.com

Klik ke atas kotak di sebelah pilihan anda. Anda boleh baca respon selepas itu. Kemudian klik atas butang "Jawapan yang Sebenar" untuk baca jawapan yang betul.

Bahan berikut yang manakah boleh melalui selaput separa telap?

I. air
II. glukosa
III. sukrosa
IV. kanji

Respon untuk jawapan anda:balik.gif (3035 bytes)