Make your own free website on Tripod.com

Jawap soalan berikut dengan menaipkan jawapan anda pada ruang di bawah. Jawapan anda mestilah tidak mengandungi ruang kosong disebelah kiri atau kanannya.   Jangan tekan kekunci "spacebar" selepas anda telahkan taipkan jawapan anda, tetapi terus klikkan butang "nilai jawapan" untuk perhatikan penilaiannya. Klik butang "Cuba Sekali Lagi" untuk ulangi demonstrasi ini.

Soalan:  Apakah nama proses melalui mana sesuatu tumbuhan hijau membina makanannya daripada karbon dioksida, air dan tenaga matahari?

Taipkan jawapan anda di sini:

 

balik.gif (3035 bytes)