Make your own free website on Tripod.com

Ubahsuaikan pernyataan berikut sehingga ia menjadi benar:

Berapakah bilangan Karbon, Flourin dan Klorin yang terdapat dalam satu molekul CFC?

1 molekul CFC mengandungi atom Karbon , atom  Flourin dan atom Klorin.

Pilihan molekul Karbon:

Pilihan molekul Flourin:

Pilihan molekul Klorin:

balik.gif (3035 bytes)