Make your own free website on Tripod.com

wahit.gif (14936 bytes)Nama Pentadbir:     Tuan Haji Wahit bin Kidam

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     Pengetua

Kelulusan Akademik:    B A (Hons)

Kelulusan Profesional:     Sijil Perguruan, Diploma Pengurusan Pendidikan

Bil. tahun mengajar:    29 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Pendidikan Moral

Hobi    :    Melancong, Menembak                                        

btn_pentadbir.gif (5710 bytes)