Make your own free website on Tripod.com

Nama Pentadbir:     Encik Zainal bin Aman       

Jawatan di Organisasi SMKDDS:     Pengetua

Kelulusan Akademik:    B A (Hons)

Kelulusan Profesional:     Diploma Pendidikan

Bil. tahun mengajar:    23 tahun

Mata Pelajaran yang diajar:    Pendidikan Moral

Hobi    :    Fotografi                                        

btn_pentadbir.gif (5710 bytes)