Make your own free website on Tripod.com

Pergerakan Molekul Air Merentasi Membran Sel

(Klik atas hyperlink untuk dapatkan penerangan setiap istilah. Selepas itu, anda bolehlah klik butang "Tutup" untuk tutupkan jendela pada muka surat penerangan itu.)

Pergerakan air merentasi membran sel adalah melalui proses osmosis

Osmosis boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu: endosmosis dan exosmosis.

balik.gif (3035 bytes)