Make your own free website on Tripod.com
ANAFASA I
Perubahan-perubahan berikut akan berlaku kepada satu sel germa apabila ia memasuki peringkat Anafasa I dalam proses Meiosis Pembahagian I:
Setiap kromosom dari satu pasangan bivalen akan ditarik oleh gelendong ke kutub yang bertentangan.

Sila klik atas butang "Perubahan Anafasa 1" di bawah untuk melihat pergerakan ini.

Sel juga bermula mempunyai sigaran di tengah dan mula dibahagikan kepada dua sel anak. Proses ini dipanggil sitokinesis.